E-LEARNING

Informationsfilmer on demand

Foto: Trooper Media

 

Inom många chefs och HR-områden är det viktigt att kunna nå ut med kort, effektiv och saklig information till alla anställda. Det kan exempelvis avse frågor om diskriminering, mångfald, medarbetarsamtal, lönesättning, lönesamtal, arbetsrätt m m. Listan kan säkert göras lång. För att nå ut med ditt/ert budskap kan lokalt anpassad utbildnings- och informationsfilm vara ett effektivt sätt. En film kan förvisso inte ersätta information/utbildning på plats men kan vara ett bra komplement.

Tillsammans med ett produktionsbolag (Trooper Media) tar jag fram lokalt anpassade filmer för olika organisationer. På så sätt används organisationens varumärke och interna begrepp. 
Filmerna textas på svenska och kan vid behov även textas på andra språk Organisationen äger sedan filmen och har full nyttjanderätt. Sålunda tillkommer inga licenskostnader. Genom att filmen produceras tillsammans med ett produktionsbolag är detta garanten för en professionell produkt.
Exempel på filmer som är framtagna för olika organisationer är:

  • Kränkande särbehandling - informationsfilm för chefer, skyddsombud och medarbetare
  • Lönesättning/lönesamtal - informationsfilm för chefer och medarbetare
  • Anställningsavtalets grundkrav - informationsfilm för chefer
  • Medarbetarsamtal - informationsfilm för chefer och medarbetare
Arbetet bedrivs i tre steg:
Steg 1
Dialog med uppdragsgivaren avseende önskat innehåll/upplägg i filmen.
Steg 2
Produktion, bearbetning av film. Filmen textas på svenska. Möjlighet finns att även texta på annat språk.
Steg 3
Leverans av film. Uppdragsgivaren ansvarar för att bädda in filmen på eget intranät samt att tillgängliggöra denna för aktuell målgrupp.

För mer information, referenser och offert, skicka e-post till georg@frickhrconsulting.com eller ring Georg Frick på telefon 070-660 16 22.