Uppdrag

Mina uppdrag börjar med en genomgång tillsammans med uppdragsgivaren. Jag gör en noggrann analys för att säkerställa uppdragsgivarens behov och uppdragets omfattning. Efter analysfasen lämnar jag förslag till genomförande som sedan uppdragsgivaren godkänner innan uppdraget bekräftas och genomförs.

Jag genomför även HR-uppdrag i form av "öppna" kurser där jag bjuder in deltagare från olika verksamheter och branscher. Nedanstående exempel under rubriken utbildning anger ett mindre urval av mina genomförda utbildningar de senaste åren.

UTBILDNING

Utbildningar är fokuserade på frågor kring arbetsrätt och lön. Exempelvis:

 • Praktisk arbetsrätt för HR-specialister

 • Arbetsrätt i vardagen (grundutbildning för chefer)

 • Att hantera misskötsel i anställningen

 • Kränkande särbehandling i arbetslivet (ansvar och skyldigheter)

 • Grundläggande arbetsmiljörätt

 • Lönesättning och lönesamtal

 • Medarbetarsamtal

 • Samverkan i praktiken

 • Diskrimineringslagen i praktiken

arbetsrättslig rådgivning

Rådgivning kan avse:

 • Oberoende arbetsrättsliga utredningar

 • Rådgivning/mentorskap i arbetsrätt och lön till HR-chefer/HR-avdelningar

 • Bedöming av tvistefrågor

 • Arbetsrättslig tvistelösning

 • Arbetsrättsliga förhandlingar

 • Uppsägningar och avsked

 • Second-opinion i arbetsrättsliga frågor

 • Lönepolitik/lönestrategier

 • Framtagande av verksamhetsspecifika lönekriterier

 • Arbetsvärdering och lönekartläggning

Läs mer här