KÖP BÖCKER HÄR!

Frick Publishing erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stödja chefer, HR och fackligt förtroendevalda i frågor kring arbetsrätt och lön.

Vid större bokbeställningar (mer än 10 ex), kontakta förlaget för offert. Garanterat bäst pris!

Vid enstaka bokbeställningar - beställ via nedanstående länkar.

LÖN - 50 RÅD TILL CHEFER

 Lönesättning och lönesamtal präglas av många föreställningar och en hel del missuppfattningar. Det är lätt att göra det svårare än vad det är. För att arbeta med lönesättning som chef krävs grundläggande kunskap om lön, mod och framförallt trygghet i arbetsgivarrollen. I den här boken har Georg Frick har sammanställt 50 praktiska råd till chefer om lönesättning och lönesamtal.

REKRYTERING OCH ARBETSRÄTT

 Att rekrytera är en av de största investeringar en organisation har att göra. Om rekryteringen inte blir lyckad innebär detta ytterligare kostnader. Boken är skriven i handboksform för dig som arbetar med rekrytering och anställning. Den går kortfattat igenom de viktigaste arbetsrättsrättsliga aspekterna i rekryteringsarbetet på den svenska arbetsmarknaden.

ARBETSRÄTT – HANDBOK FÖR CHEFER (5:E UPPLAGAN)

Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna.

5:e upplagan, baserad på nya LAS regler från och med 2022ATT HANTERA MISSKÖTSEL

Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? Att hantera misskötsel på fel sätt kan innebär stora kostnader för arbetsgivaren. Med den här boken i handen kan du undvika de vanligaste fallgroparna och öka dina chanser att göra rätt från början.
3:e upplagan, baserad på nya LAS regler från och med 2022

KRÄNKNING DISKRIMINERING ELLER BARA SKITPRAT?

Detta är en enkel och konkret vägledning för chefer och skyddsombud. Den innehåller beskrivningar av olika dilemman och case, gällande lagstiftning och rättsfall. Boken innehåller även checklistor för chefer och skyddsombud.


 

ATT FÖRELÄSA - SÅ GÖR JAG, PERSONLIGA BETRAKTELSER  

Det är många människors skräck att prata inför andra och det kan många gånger upplevas som ett hinder som nästan inte går att ta sig över. I denna bok har Georg Frick sammanställt en del personliga betraktelser eller kanske snarare praktiska tips. Att föreläsa är inte svårt, bara du hittar ditt sätt och är trygg med detta.
LÖNESAMTAL - HANDBOK FÖR CHEFER

Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer med personalansvar och andra som är intresserade att veta mer om lönefrågor. Här finns lagar och regler som ger förutsättningar för lönepolitiken, exempel på olika lönemodeller, råd och tips för lönesamtalet och olika metoder för lönebedömning.

SLUTET PÅ HEMLIGA LÖNER

EU:s direktiv om Pay Transparency kommer att vara avgörande för att skapa full öppenhet och göra slut på hemlighetsmakeriet om löner. Boken är en oumbärlig handbok för alla som bär ansvar för och har del i hur lönebildning och lönesättning genomförs, det vill säga lönesättande chefer, HR-ansvariga och arbetstagarrepresentanter.

MEDARBETARSAMTAL

Detta är andra upplagan av en enkel och konkret handbok för dig som är chef och ska genomföra medarbetarsamtal. Den innehåller tips och råd på hur du planerar, genomför och följer upp medarbetarsamtal. Boken innehåller också mallar och
olika checklistor.


LÖNEKRITERIER

Det här är en arbetsbok för att ta fram lönekriterier på din arbetsplats. Chef och medarbetare kan arbeta metodiskt i sex steg för att få fram de gemensamma lönekriterierna. Här finns också en genomgång av fördelar och nackdelar med vanligaste bedömningsmetoderna vid lönesättning.


ARBETSMILJÖ – HANDBOK FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD

Arbetsmiljö är sannolikt ett av de mest väldokumenterade områdena inom arbetslivet.

Eftersom det finns så mycket dokumentation kan det ofta vara svårt att få en samlad, och inte allt för komplicerad bild av vad som gäller. Denna bok ger läsaren en samlad inblick och vägledning i vardagens arbetsmiljöfrågor.

MER JÄMSTÄLLDA LÖNER - HANDBOK FÖR CHEFER

Författarna ger dig stöd att gå från att förklara varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut som de gör, till att i dialog med kollegor och medarbetare agera för att förändra och utveckla era processer, för att nå målet om jämställda löner.